top of page

ເຂົ້າ ໜົມ ປັງແລະຄາເຟ

ໂຈມາ ແມ່ນເປັນສ່ວນນ້ອຍສ່ວນໜຶ່ງໃນວັດທະນະທຳຮ້ານຄາເຟຈາກອາເມລິກາເໜືອ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ດ້ວຍວັດຖຸປະສົງຂອງເຮົາຄືມຸ້ງໄປເພື່ອສ້າງ ປະໂຫຍດແກ່ທຸກໆຄົນທີ່ກ້າວຜ່ານປະຕູຂອງພວກເຮົາລວມເຖິງຜູ້ຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ. ເຮົາມັກແລະຢາກນຳອາຫານທີ່ແຊບ ແລະ ກາເຟທີ່ຍອດຢ້ຽມໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງອອກຈາກຕຽງໃນຕອນເຊົ້າ (ເຖິງແມ່ນວ່າກາເຟຈະເຮັດໃຫ້ຕອນເຊົ້າຂອງພວກເຮົາດຳເນີນໄປຢ່າງສະ ດວກສະບາຍກວ່າ). ທີ່ Joma ພວກເຮົາເປັນຢູ່ເພື່ອສາມຢ່າງ:

_DSC2269.jpg

ບໍລິການ Canteen

ດ້ວຍມາດຕະຖານພິເສດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນລະບຽບວິໃນ, ໂຈມາ ສະໜອງອາຫານ ຫຼາກ ຫຼາຍທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໃຫ້ສຳລັບນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນນານາຊາດຫຼາຍໆແຫ່ງ.

Menu For HIS
_DSC6900_edited.jpg

ບໍລິການຮັບຈັດງານລ້ຽງ

ທ່ານຍັງສາມາດເພີດເພີນກັບອາຫານແລະການບໍລິການຂອງເຮົາໃນງານລ້ຽງຂອງ ທ່ານໄດ້ໂດຍບໍລິການຈັດ​ງານນອກສະຖານທີ່. ພຽງແຕ່ທ່ານໂທຫາເຮົາເທົ່ານັ້ນ!

_DSC2309.jpg
_DSC1418.jpg

ຂາຍສົ່ງ

ສິນຄ້າຂອງເຮົາມີພ້ອມສະໜອງໃຫ້ສັ່ງຊື້ໄດ້ໃນຈຳນວນຫຼາຍ. ຊ່ອຍບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ, ແລະເຮົາຈະຕຽມໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ!

bottom of page