top of page

ອາຫານສົດໄໝ່​ສະ​ເໝີ

ບໍລິການ

ໂຈມາປະກອບທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍ. ນອກເໜືອຈາກມີຮ້ານຄາເຟແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກດ້ານອາຫານອື່ນໆເຊັ່ນ: ອາຫານສຳລັບງານຕ່າງໆ ແລະ ໂຮເຊລ, ແລະບໍລິການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

Home: Welcome
banner_bread.jpg

ເຂົ້າໜົມອົບ

ກ່ຽວກັບໂຈມາ

ໂຈມາ ແມ່ນເປັນສ່ວນນ້ອຍສ່ວນໜຶ່ງໃນວັດທະນະທຳຮ້ານຄາເຟຈາກອາເມລິກາເໜືອ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ດ້ວຍວັດທຸປະສົງຂອງເຮົາຄືມຸ້ງໄປເພື່ອສ້າງ ປະໂຫຍດແກ່ທຸກໆຄົນທີ່ກ້າວຜ່ານປະຕູຂອງພວກເຮົາລວມເຖິງຜູ້ຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ. ເຮົາມັກ​ທີ່​ຈະ​ນຳອາຫານທີ່ແຊບມາໃຫ້ທ່ານ ແລະ ກາເຟທີ່ຍອດຢ້ຽມທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງອອກຈາກຕຽງໃນຕອນເຊົ້າ.

cafe_staff-barista.jpg
Joma_Logo-Brown.png
bottom of page