Untitled2.jpg

ເມນູ

ອາຫານສົດໄໝ່​ສະ​ເໝີ

ເຮ້! ພວກເຮົາແມ່ນຮ້ານກາເຟສັນ​ຊາດການາດາທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນລາວ, ກຳປູເຈຍ, ແລະຫວຽດນາມ, ເປັນຫຍັງລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດ? ມັນເປັນພຽງວິທີການຂອງພວກເຮົາໃນການແຈ້ງລາຄາທົ່ວໄປເປັນສະກຸນເງິນ“ ສາກົນ”. ສ່ວນສິນຄ້າແລະລາຄາແມ່ນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນແລະຈະຖືກລະບຸເປັນສະກຸນເງິນ ຕາມ​ປະ​ເທດ​ພາຍ​ໃນ​ເມືອງຂອງທ່ານທີໂຈມາ ຕັ້ງຢູ່.

 
Bagel-Multigrain.jpg

ອາຫານເຊົ້າ

ຄາບອາຫານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້