top of page
Untitled2.jpg

ເມນູ

ອາຫານສົດໄໝ່​ສະ​ເໝີ

ເຮ້! ພວກເຮົາແມ່ນຮ້ານກາເຟສັນ​ຊາດການາດາທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນລາວ, ກຳປູເຈຍ, ແລະຫວຽດນາມ, ເປັນຫຍັງລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດ? ມັນເປັນພຽງວິທີການຂອງພວກເຮົາໃນການແຈ້ງລາຄາທົ່ວໄປເປັນສະກຸນເງິນ“ ສາກົນ”. ສ່ວນສິນຄ້າແລະລາຄາແມ່ນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນແລະຈະຖືກລະບຸເປັນສະກຸນເງິນ ຕາມ​ປະ​ເທດ​ພາຍ​ໃນ​ເມືອງຂອງທ່ານທີໂຈມາ ຕັ້ງຢູ່.

Breakfast
Egger
Bakery
Salad
Wraps
Menu For CIS
Sandwiches
Create-a-Sandwich
Cake & Pie
Coffee
Tea & Cocoa
Cold Drink
bottom of page