Untitled2.jpg

ເມນູ

ອາຫານສົດໄໝ່​ສະ​ເໝີ

ເຮ້! ພວກເຮົາແມ່ນຮ້ານກາເຟສັນ​ຊາດການາດາທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນລາວ, ກຳປູເຈຍ, ແລະຫວຽດນາມ, ເປັນຫຍັງລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດ? ມັນເປັນພຽງວິທີການຂອງພວກເຮົາໃນການແຈ້ງລາຄາທົ່ວໄປເປັນສະກຸນເງິນ“ ສາກົນ”. ສ່ວນສິນຄ້າແລະລາຄາແມ່ນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນແລະຈະຖືກລະບຸເປັນສະກຸນເງິນ ຕາມ​ປະ​ເທດ​ພາຍ​ໃນ​ເມືອງຂອງທ່ານທີໂຈມາ ຕັ້ງຢູ່.

 
Continental Breakfast

ອາຫານເຊົ້າ

ຄາບອາຫານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້

 
 
 
Egg and Bacon Sandwich

ເອເກີ້

ຕົ້ນສະບັບເມ​ນູເບ​ໂກ ເອກ​ເກີ້ ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນກາຍເປັນແຊນວິດອາຫານເຊົ້າທີ່ດຶງດູດ ຄວາມສົນໃຈໃຫ້ທັງຄອບຄົວ.

Chocolate and Iced Pastry

ເບ່ເກີ່ລີ້

ອົບສົດໄໝ່ທຸກວັນ! ຈະມີໃຫ້ເລືອກແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ

 
 
Untitled4.jpg

ສະລັດ

ຜັກສະອາດ ແລະ ນໍ້າສະລັດທີເຮົາປຸງແຕ່ງເອງ